• zabavia hostí
 • prispejú k uvoľnenej atmosfére
 • spravia z Vašej svadby neopakovateľný zážitok


 1. Stoličkový tanec

Do stredu parketu do tvaru kruhu sa vopred uložia stoličky. Súťažia páry proti sebe. Je dôležité, aby stoličiek bolo o jednu menej ako párov, ktorí sa hry zúčastnia. Svadobný DJ pustí hudbu a okolo stoličiek tancujú „súťažiaci“. Keď sa hudba v ktorejkoľvek časti piesne zastaví, tancujúci si musia rýchlo sadnúť na stoličku. Na 1 stoličke môže sedieť iba 1 tanečný pár. Prvý si sadá muž, žena si sadá na jeho kolená. Pár, ktorému sa stolička neušla, vypadáva z hry. Odoberie sa jedna stolička, hra pokračuje, znovu začne hrať hudba. Hra pokračuje až dovtedy, kým nezostane len jeden tanečný pár – ten sa stáva víťazom, pre ktorého si môžu mladomanželia vopred pripraviť nejaký vtipný darček.

 1. Metlový tanec

Pri tomto tanci tancujú spolu páry, tak že mužov je o 1 viacej ako žien. Jeden muž tancuje s metlou. Keď prestane hrať hudba, hodí metlu na zem a vezme partnerku niekomu inému, s tou potom tancuje. Partnerky si musia vymeniť vždy všetci muži, nikto nemôže 2x po sebe tancovať s tou istou ženou. Ten tanečník, ktorému sa partnerka neušla, si musí vziať metlu a tancovať s ňou, keď znova hrá hudba.

 1. Mladomanželský kvíz

Kvíz pre nevestu a ženícha (mladomanželský kvíz) prebieha tak, že nevesta a ženích si sadnú na stoličky uprostred parketu chrbtami k sebe, vyzujú si topánky. Každý z nich dá jednu topánku svojmu partnerovi, takže v rukách majú jednu vlastnú topánku a druhú partnerovú. Starejší alebo DJ zisťuje, ako dobre sa mladomanželia navzájom poznajú. Mladomanželia odpovedajú na otázky zdvihnutím topánky. Ráta sa im počet zhodných odpovedí. Do tvorby otázok sa môžu zapojiť i svadobní hostia. Príklad otázok:

 • Kto bude hlavou rodiny?
 • Ak zablúdite v lese, kto začne prvý panikáriť?
 • Kto z toho lesa nájde cestu von?


 1. Pingpongová loptička

V hre pingpongová loptička súťažia dvojice. Úlohou je, aby partnerka čo najrýchlejšie dostala loptičku posúvaním po nohe z jednej nohavice partnera do druhej. Úloha je splnená, keď partnerka zdvihne loptičku nad hlavu. Aby svadobní hostia lepšie videli, páni sa môžu postaviť na stoličky. Namiesto pingpongovej loptičky je možné použiť vopred uvarené vajce (o čom ale hostia nevedia).

 1. Balónový tanec

Balóny sa dajú počas zábavy na svadbe využiť rôznymi spôsobmi. Príkladom je súťaž párov. Ako prvý krok si pár nafúka balón a partnerka priviaže balón partnerovi o nohu. Následne DJ hrá hudbu. Páry tancujú. Úlohou je prasknúť balóny súperov, pričom svoj si páry chránia (pri súťaži sa nemôžu používať ruky). Vyhráva pár, ktorému zostane balón neprasknutý. Alternatívou je tanec, kedy partneri tancujú a balón držia iba hlavami. Ten, komu balón spadne, prestáva tancovať a pozerá sa na ostatných. Vyhráva pár, ktorému balón nespadne a tancuje s ním v rytme.

 1. Hľadanie nevesty a ženícha

Hľadanie nevesty a ženícha ja zábavná hra. Na parket sa pripraví 8 až 10 stoličiek. V prvom kole sa na stoličky posadia ženy, medzi nimi aj nevesta. Ženíchovi sa zaviažu oči a jeho úlohou je nájsť nevestu podľa nôh. V druhom kole si na stoličky sadnú muži vrátane ženícha, neveste sa zaviažú oči a musí svojho drahého nájsť podľa nôh.

 1. Svadobný koč

Hostia sa usadia na pripravené stoličky na parkete do tvaru svadobného koča. Orientačnými bodmi sú štyria hostia “kolesá” usadení v tvare štvorca, ktorého nákladom sú mladomanželia sediaci v strede štvorca. Vodcom koča je kočiš umiestnený pred kočom a má zapriahnutých šesť hostí “koní”. Každému sa vysvetlia úlohy v podobe aktivít tlieskania, pusinkovania (nevesta a ženích), obiehania koča a erdžania. Koordinuje ich sprievodné slovo moderátora, ktorý číta zábavný kratučký príbeh.

 1. Svadobné vrece

Nachystajú sa 2-3 vrecia plné zábavných dekoračných kúskov (slnečné, plavecké, zváračské okuliare, letecká maska, parochňa…) ale aj oblečenia (pršiplášť, kravata, klobúky, čiapky so šiltom, zimná a policajná čiapka…). DJ spustí hudbu, pokým hrá, hostia si vrecia posúvajú z ruky do ruky bez námietok prevziať ich. Akonáhle sa hudba zastaví, hosť obdrží dané vrece.  Rukou musí slepo vytiahnúť prvú vec na ktorú vo vreci nalapí a bez otáľania obliecť. Pokračujeme v hraní hudby, kým sa vrecia nevyprázdnia a hostia nevyobliekajú. Záverom hry je fotenie “modelov”. Navyše môžu mladomanželia určiť víťaza.